qBittorrent + NordVPN – docker compose 1


Bawiąc się Portainerem na moim nowym serwerze TrueNAS postanowiłem przetestować czy da się skonfigurować klienta torrentów qBittorrent używając kontener NordVPN aby pobierać dane poprzez VPN.

Poniższe rozwiązanie używa protokołu Nord Lynx czyli Wireguard w implementacji NordVPN.

Aby użyć NordVPN do połączenia należy posiadać subskrypcję/konto w usłudze NordVPN oraz wygenerować swój PRIVATE_KEY który jest niezbędny do konfiguracji.

Można go uzyskać używając jednorazowo ponizsze polecenie dockera zamieniając XXX oraz YYY na swoje dane logowania NordVPN:

docker run --rm --cap-add=NET_ADMIN -e USER=XXX -e PASS=YYY bubuntux/nordvpn:get_private_key

Lub używając tego poradnika pokazującego jak go uzyskać pod linuxem.

Poniżej jest kod źródłowy docker-compose który modyfikujemy pod swoje ustawienia:

version: "3"
services:
 nordlynx:
  image: ghcr.io/bubuntux/nordlynx
  restart: unless-stopped
  cap_add:
   - NET_ADMIN #required 

  environment:
   - PRIVATE_KEY=<YOURprivateKEY> #wymagany - podajemy tutaj swój klucz prywatny NordVPN
   - DNS=9.9.9.9,1.1.1.2 # ustawiamy adresy IP serwerów DNS
   - QUERY=filters\[country_id\]=209 # to ustawienie wybiera serwer NordVPN w Szwajcari
   - NET_LOCAL=192.168.1.0/24 # nasza podsieć lokalna aby mieć dostęp do interfejsu sieciowego
   - ALLOWED_IPS=0.0.0.0/0
   - TZ=Europe/Warsaw
  # port dostępu do qBittorrent
  ports:
   - 8080:8080
  sysctls:
  # - net.ipv4.conf.all.rp_filter=2
   - net.ipv6.conf.all.disable_ipv6=1 # zalecane jeśli w sieci lokalnej nie używasz ipv6 
  labels: 
   - "com.centurylinklabs.watchtower.enable=true" # etykieta uzywana przez watchtower - do automatycznej aktualizacji kontenera

 torrent:
  # image: ghcr.io/linuxserver/qbittorrent
  image: lscr.io/linuxserver/qbittorrent
  restart: unless-stopped
  network_mode: service:nordlynx
  environment:
   - TZ=Europe/Warsaw
  volumes:
   - /mnt/dane/container/qbittorrent/config:/config
   - /mnt/dane/container/qbittorrent/data:/data
   - /mnt/dane/downloads:/downloads
   - /mnt/dane/container/qbittorrent/incomplete:/incomplete
  labels:
   - "com.centurylinklabs.watchtower.enable=true" # etykieta uzywana przez watchtower - do automatycznej aktualizacji kontenera
  depends_on:
   - nordlynx

Należy pamiętać o poprawnym skonfigurowaniu ustawień związanych ze swoim kontem NordVPN (klucz prywatny), ustawień sieci oraz w sekcji torrent ścieżek katalogów gdzie będzie zapisywana konfiguracja i pobierane pliki – sekcja volumes.

Używając ustawień powyżej nasz interfejs qBittorrenta będzie dostępny pod adresem serwera na porcie 8080:

Gotowe:)

Linkografia:

https://github.com/bubuntux/nordlynx


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Komentarz do “qBittorrent + NordVPN – docker compose