xenserver


Używając XenServer, od czasu instalacji najnowsze wersji (7) otrzymywałem komunikat o niewystarczającej ilości pamięci przypisanej dla dom0. Instalacja XenServer automatycznie przydziela do dom0 niewystarczającą ilość pamięci (u mnie 752MB). Co jak się okazuje jest niewystarczającą ilością pamięci.

Zwiększenie ilości pamięci dom0 w XenServer 7


Aby dodać nowy (dodatkowy) dysk twardy jako kolejne repozytorium do naszego XenServer należy wydać parę poleceń.

Dodanie nowego lokalnego dysku twardego jako repozytorium w XenServer