Używając XenServer, od czasu instalacji najnowsze wersji (7) otrzymywałem komunikat o niewystarczającej ilości pamięci przypisanej dla dom0. Instalacja XenServer automatycznie przydziela do dom0 niewystarczającą ilość pamięci (u mnie 752MB). Co jak się okazuje jest niewystarczającą ilością pamięci.

Zwiększenie ilości pamięci dom0 w XenServer 7

Instalacja oraz konfiguracja OpenVPN Access Server na wirtualnej maszynie z zainstalowanym systemem Debian 8 umożliwi bezpieczne łączenie się z własną siecią z zewnątrz.  

Instalacja OpenVPN Access Server na Debian 8

Korzystając z rozwiązania do kopii zapasowych firmy Dell o nazwie AppAssure natrafiłem na mały błąd który mnie denerwował. Mianowicie zmiana w ustawieniach maksymalnej liczby jednoczesnych zadań replikacji ze zdalnych serwerów niezależnie od ustawionej wartości wynosiła 1. Co oznacza ze jednocześnie tylko jeden zewnętrzny serwer mógł się replikować na docelowy.

Dell AppAssure zwiększenie liczby jednoczesnych replikacji