Nextcloud Docker Compose 1


Aby ułatwić sobie automatyczny backup zdjęć z telefonu na swój własny serwer postanowiłem postawić własny serwer Nextcloud używając Docker Compose.

Konfiguracja jest dość prosta, wystarczy użyć poniższego pliku YAML:

version: '3.7'

services:
 nextcloud_db:
  image: mariadb
  restart: always
  command: --transaction-isolation=READ-COMMITTED --binlog-format=ROW
  volumes:
   - /mnt/dane/container/nextcloud-mysql:/var/lib/mysql
  environment:
   - MYSQL_RANDOM_ROOT_PASSWORD=true
   - MYSQL_PASSWORD=TWOJEHASLO
   - MYSQL_DATABASE=nextcloud
   - MYSQL_USER=nextcloud
  labels:
   - "com.centurylinklabs.watchtower.enable=true"

 nextcloud:
  image: nextcloud:24-apache
  restart: always
  ports:
   - 4080:80
  volumes:
   - /mnt/dane/container/nextcloud:/var/www/html
  environment:
   - NEXTCLOUD_DATA_DIR=/var/www/html/data
   - MYSQL_PASSWORD=TWOJEHASLO
   - MYSQL_DATABASE=nextcloud
   - MYSQL_USER=nextcloud
   - MYSQL_HOST=nextcloud_db
   - REDIS_HOST=redis

   - APACHE_DISABLE_REWRITE_IP
   - VIRTUAL_HOST=nextcloud.sloniupl.eu
   - OVERWRITEPROTOCOL=https
   - TRUSTED_PROXIES=NginxProxyManager
   - OVERWRITECLIURL=https://nextcloud.sloniupl.eu
  labels:
   - "com.centurylinklabs.watchtower.enable=true"

 cron:
  image: rcdailey/nextcloud-cronjob
  restart: always
  network_mode: none
  depends_on:
  - app
  volumes:
  - /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock:ro
  - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
  environment:
  - NEXTCLOUD_CONTAINER_NAME=nextcloud
  - NEXTCLOUD_PROJECT_NAME=nextcloud
  labels:
   - "com.centurylinklabs.watchtower.enable=true"

 redis:
  image: redis:alpine
  restart: always
  labels:
   - "com.centurylinklabs.watchtower.enable=true"

Poniżej szybkie objaśnienie niektórych funkcji:

 • etykieta wykorzystywana przez watchtower do automatycznego sprawdzania i aktualizacji: labels: – „com.centurylinklabs.watchtower.enable=true”
 • zmień wartość na swoje trudne hasło do bazy danych: TWOJEHASLO
 • zmień na własne lokalizacje katalogów wartości wskazane w: volumes:
 • nextcloud będzie dostępny na porcie 4080

Na koniec w Nginx Proxy Manager dodałem proxy host z dodatkową konfiguracją w sekcji advanced:

location /.well-known/carddav {
  return 301 $scheme://$host/remote.php/dav;
}

location /.well-known/caldav {
  return 301 $scheme://$host/remote.php/dav;
}

Linkografia:

https://techsparx.com/software-development/docker/self-hosting/nextcloud.html


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Komentarz do “Nextcloud Docker Compose

 • Zbigniew Majkowski

  Witaj,
  Mam podobną konfigurację z dwoma wyjątkami.
  Nginx mam na oddzielnym dockerze.
  Druga sprawa to Volumes, ja mam je odseparowane od dockera. Mam stworzone „pools” na truenas dedykowane do MySQL i Nextcloud. Jest trochę bezpieczniej w razie „W”. Docker sobie odtworzysz a pliki będa bezpieczne.