Własna galeria zdjęć – Immich app w dokerze


Szukając zamiennika dla aktualnie używanych rozwiązań do hostowania, backupowania i zarządzania swoją biblioteką zdjęć natkąłem się na aplikację Immich.

Aplikację najłatwiej jest uruchomić korzystając z z instrukcji na ich stronie używając docker compose.

Zmodyfikowany przeze mnie docker-compose.yml wygląda następująco:

#
# WARNING: Make sure to use the docker-compose.yml of the current release: 
#
# https://github.com/immich-app/immich/releases/latest/download/docker-compose.yml
#
# The compose file on main may not be compatible with the latest release.
#

name: immich

services:
 immich-server:
  container_name: immich_server
  image: ghcr.io/immich-app/immich-server:${IMMICH_VERSION:-release}
  command: ['start.sh', 'immich']
  volumes:
   - ${UPLOAD_LOCATION}:/usr/src/app/upload
   - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
   - ${EXTERNAL_PATH}:/usr/src/app/external
  env_file:
   - stack.env
  ports:
   - 2283:3001
  depends_on:
   - redis
   - database
  restart: always

 immich-microservices:
  container_name: immich_microservices
  image: ghcr.io/immich-app/immich-server:${IMMICH_VERSION:-release}
  # extends: # uncomment this section for hardware acceleration - see https://immich.app/docs/features/hardware-transcoding
  #  file: hwaccel.transcoding.yml
  #  service: cpu # set to one of [nvenc, quicksync, rkmpp, vaapi, vaapi-wsl] for accelerated transcoding
  command: ['start.sh', 'microservices']
  volumes:
   - ${UPLOAD_LOCATION}:/usr/src/app/upload
   - /etc/localtime:/etc/localtime:ro
   - ${EXTERNAL_PATH}:/usr/src/app/external
  env_file:
   - stack.env
  depends_on:
   - redis
   - database
  restart: always

 immich-machine-learning:
  container_name: immich_machine_learning
  # For hardware acceleration, add one of -[armnn, cuda, openvino] to the image tag.
  # Example tag: ${IMMICH_VERSION:-release}-cuda
  image: ghcr.io/immich-app/immich-machine-learning:${IMMICH_VERSION:-release}
  # extends: # uncomment this section for hardware acceleration - see https://immich.app/docs/features/ml-hardware-acceleration
  #  file: hwaccel.ml.yml
  #  service: cpu # set to one of [armnn, cuda, openvino, openvino-wsl] for accelerated inference - use the `-wsl` version for WSL2 where applicable
  volumes:
   - model-cache:/cache
  env_file:
   - stack.env
  restart: always

 redis:
  container_name: immich_redis
  image: registry.hub.docker.com/library/redis:6.2-alpine@sha256:84882e87b54734154586e5f8abd4dce69fe7311315e2fc6d67c29614c8de2672
  restart: always

 database:
  container_name: immich_postgres
  image: registry.hub.docker.com/tensorchord/pgvecto-rs:pg14-v0.2.0@sha256:90724186f0a3517cf6914295b5ab410db9ce23190a2d9d0b9dd6463e3fa298f0
  environment:
   POSTGRES_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
   POSTGRES_USER: ${DB_USERNAME}
   POSTGRES_DB: ${DB_DATABASE_NAME}
   POSTGRES_INITDB_ARGS: '--data-checksums'
  volumes:
   - ${DB_DATA_LOCATION}:/var/lib/postgresql/data
  restart: always
  command: ["postgres", "-c" ,"shared_preload_libraries=vectors.so", "-c", 'search_path="$$user", public, vectors', "-c", "logging_collector=on", "-c", "max_wal_size=2GB", "-c", "shared_buffers=512MB", "-c", "wal_compression=on"]

volumes:
 model-cache:

Dodatkowo poniżej jest przykładowy zestaw ENV których używam:

UPLOAD_LOCATION=/nfs/immich-app/library
DB_DATA_LOCATION=/nfs/immich-app/postgres
IMMICH_VERSION=release
DB_PASSWORD=SuperTajneHasloBazyDanych2137
DB_USERNAME=postgres
DB_DATABASE_NAME=immich
EXTERNAL_PATH=/zdjecia

Dzięki temu posiadam własną stronę ze zdjęciami gdzie mogę tworzyć albumy, wyszukiwać zdjęcia i najważniejsze backupować zdjęcia z telefonu używając aplikacji 🙂

Linkografia:

https://immich.app/docs/install/docker-compose

https://github.com/immich-app/immich

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.