Centos 6 dodanie repo RPMFORGE oraz instalacja mencoder ffmpeg oraz mplayer